Informacje serwisowe


Problem ze startem tunerów Spark

2013/05/21
W związku z pojawiającymi się w dniu dzisiejszym od rana informacjami o braku startu tunerów Spark, prosimy o tymczasowe odłączenie urządzeń od sieci internet. Inżynierowie pracują nad rozwiązaniem problemu, prawdopodobnie przyczyną jest jakaś aplikacja zakłócająca pracę pobrana "w tle". Przepraszamy za kłopoty, będziemy informować o dalszych krokach.

Aktualizacja: Problem został znaleziony. Rozwiązanie:

1. podłączyć tuner do sieci lokalnej ethernet, włączyć

2. uruchomić na pracującym w tej samej sieci lokalnej komputerze dowolnego klienta ftp (np. FileZilla, dostępna https://filezilla-project.org/

3. w pole "serwer" wpisać wartość: ZZZ.ZZZ.Z.10X, gdzie pierwsze 7 cyfr oznacza adres sieci lokalnej, natomiast "X" oznacza kolejne cyfry od 1 do 9. Login "root", hasło "root"". Ponieważ nie można podejrzeć w menu pod jakim adresem zarejestrował się tuner, proszę kolejno wpisywać zamiast "X" cyfry (od ZZZ.ZZZ.Z.101 do ZZZ.ZZZ.Z.109) i próbować połączyć się. Hasło i login zostają bez zmian. Tuner pracuje w tle, mimo braku reakcji na ekranie i przy którymś kolejnym adresie na pewno uda się do niego podłączyć.

4. po podłączeniu, z drzewa katalogów tunera proszę wybrać kolejno: /root/spark/AppUserDb/

5. w katalogu AppUserDb odnaleźć plik weather.xml i usunąć go (w FileZilla prawy klawisz myszki i wybrać usuń)

6. zrestartować tuner, zacznie normalnie działać.


 Jeszcze raz przepraszamy za kłopoty.

Aktualizacja 23.05.2013


Pliki reanimacyjne oraz oprogramowanie w wersji 1.2.65, która ostatecznie rozwiązuje problem są już na dedykowanym ftp-ie. Poniżej zamieszczamy opis postępowania (jest również dołączony do plików):

Aktualizacja oprogramowania odbiorników GM Spark (990, Reloaded, One, Triplex) po wystąpieniu błędu z pogodą (weather.xml)

Zawieszenie odbiornika na starcie (boot) występuję w następujących okolicznościach:
1. wersja systemu od 1.2.60 do 1.2.64
2. podłączona sieć ethernet
3. na liście miast w aplikacji prognoza pogody występują jakiekolwiek lokalizacje

Dla tunerów, które pracują normalnie należy wykonac jedynie aktualizację oprogramowania przez USB do wersji 1.2.65, korzystając z pliku umieszczonego na dedykowanym serwerze ftp, dostęp:


    IP: 195.244.27.37
    login: v91-spark
    hasło: gmspark

Postepowanie dla tunerów z problemami w procedurze startowej (boot):

1.
a) w przypadku znajomości adresu tunera w sieci lokalnej prosze się do niego podłączyć z komputera pracującego w tej samej sieci używając dowolnego klienta ftp (np. FileZilla) i usunąć plik weather.xml z lokalizacji /root/spark/AppUserDb/. Jeśli adres tunera w sieci jest nieznany, prosze spróbować DCC aby automatycznie wyszukać urządzenia w sieci.
b) skopiować na pamięć USB folder z aktualizacją 1.2.65, podłączyć do tunera, w menu wyszukać menu->system->aktualizacja->aktualizacja z USB, wybrać plik xml z folderu z aktualizacją i zatwierdzić.

2. Dla klientów, którzy nie chcą zachować własnych ustawień/list kanałów etc. można przeprowadzić procedurę aktualizacji z wykorzystaniem pliku rescue przez USB

a) użyć pamięci USB, nie dysku (zalecana Kongston)
b) upewnić się, że w pamięci jest jedna partycja, FAT32
c) ustawić bootowanie tunera na system Spark
d) skopiować pliki mImage oraz userfsub.img do folderu spark bezpośrednio w pamięci (jeśli folderu nie ma, utowrzyć go)
e) podłączyć pamięć do tunera
f) nacisnąć OK na panelu przednim i następnie włączyć tuner do sieci trzymając przycisk OK
g) po ok. 5 sek. pojawi się napis "Forc" na wyświetlaczu, zwolnić przycisk OK i nacisnąć klawisz "prawo" na panelu przednim, na wyświetlaczu pojawi się "Frct"
h) jeśli wszystko będzie w porządku, na wyświetlaczu pojawi się "U LD"
i) po udanym zakończeniu aktualizacji wyświetlacz pokaże "SUCC" i tuner zrestartuje się

3. Dla tych, którzy chcą zachować swoje ustawienia przygotowaliśmy specjalny plik reanimacyjny mImage (tylko dla modeli 990 oraz Reloaded), po zainstalowaniu którego należy zaktualizować oprogramowanie do wersji 1.2.65 z  USB. Uwaga: jeśli tuner włącza się po usunięciu pliku weather.xml, wystarczy go zaktualizowac do wersji 1.2.65 przez USB wybierając w opcjach "oprogramowanie", listy zostaną zachowane.

a) użyć pamięci USB, nie dysku (zalecana Kongston)
b) upewnić się, że w pamięci jest jedna partycja, FAT32
c) ustawić bootowanie tunera na system Spark
d) skopiować plik mImage do folderu spark bezpośrednio w pamięci USB
e) podłączyć pamięć do tunera
f) nacisnąć OK na panelu przednim i następnie włączyć tuner do sieci trzymając przycisk OK
g) po ok. 5 sek. pojawi się napis "Forc" na wyświetlaczu, zwolnić przycisk OK i nacisnąć klawisz "prawo" na panelu przednim, na wyświetlaczu pojawi się "Frct"
h) jeśli wszystko będzie w porządku, na wyświetlaczu pojawi się "U LD"
i) po udanym zakończeniu aktualizacji wyświetlacz pokaże "T T0"
j) zrestartować tuner przyciskiem sieciowym na panelu tylnym i nastepnie, po udanych starcie zaktualizowac oprogramowanie przez USB do wersji 1.2.65Operacje wgrywania plików oprogramowania można przeprowadzić z użyciem serwera Cisco (tylko dla windows XP), opis:

a) Ściągnąć i zainstalować w komputerze program Cisco TFTP Server (z dedykowanego serwera ftp)
b) Włączyć tuner, ustawić bootowanie na system Spark, wyłączyć tuner z sieci
c) Podłączyc tuner do sieci lokalnej LAN.
d) Zmienić adres IP komputera na 192.168.40.19 (Start->Połącz z->Pokaż wszystkie połączenia->Połączenie lokalne->Właściwości->Protokół Internetowy TCP/IP->Właściwości)
e) Wypakować do dowolnego folderu w PC pliki reanimacyjne
f) Otworzyć program TFTP,View->Options
g) W otwartym oknie ODZNACZYĆ obie opcje u góry, w dolnej linijce (jedynej aktywnej) wskazać folder PC gdzie znajduja sie wypakowane pliki reanimacyjne, nacisnąć OK
h) Włączyć tuner do sieci trzymając klaiwsz OK, po pojawieniu sie "Forc" na wyświetlaczu puścic OK, wcisnąć klawisz strzałka w prawo
i) Po ok 2 minutach w oknie progreamu pojawi się komunikat o wgraniu plików.